Actueel

 

Op 22 november ontvingen de huurders de tweede brief van de corporaties. In de begeleidende brief worden de drie stappen van de corporaties uitgelegd. Deze zijn:

  • Verzocht wordt de instemmingsverklaring per direct toe te sturen aan de corporatie.  
  • Vanaf 1 december worden de huisbezoeken gestart bij de huurders die nog geen instemmingsverklaring instuurden. Naast het beantwoorden van vragen wordt dan aan de huurder ook uitgelegd wat de gevolgen zijn wanneer niet met het plan wordt ingestemd.
  • Stemt de bewoner niet in dan neemt de advocaat van de corporaties het traject over. De corporaties geven aan te hopen dat het niet zover hoeft te komen en dat de huurder bij nader inzien het plan, net als veel medebewoners, zal ondersteunen.

Bij de begeleidende brief werd een samenvatting van het Plan van Aanpak 2010 en een notitie over de besparing op de stookkosten gevoegd.

Wanneer de huurder niet alsnog eigener beweging ja zegt tegen het plan of ja zegt na het huisbezoek dan neemt de advocaat van de corporaties het traject over. In eerste instantie is het plan maar door 48% van de huurders ondersteund. Om van een redelijk renovatieplan te kunnen spreken dient het plan door tenminste 70% van de huurders te worden ondersteund.  Zo zal dus in de komende tijd 52% van de huurders door de corporaties worden bezocht. Wij vermoeden dat veel huurders dit als bijzonder onplezierig zullen ervaren.

Op 30-11-2010 hebben wij hiertegen in een bewonersbrief stelling genomen.

Wij hebben bij deze brief een korte samenvatting gegeven van de in de ledenvergadering van 2-9-2009 geïnventariseerde maar niet in het Plan van Aanpak 2010 overgenomen verbeterpunten. Voorts hebben wij een berekening met betrekking tot de toekomstige stookkosten opgenomen waaruit blijkt dat de tarieven van Eneco tot aanmerkelijk hogere kosten voor de huurders leiden (de totale besparingen worden maar voor circa 50% doorgegeven aan de huurders) en een samenvatting van de voor- en nadelen van het afsluiten van het complex.

 


Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring