Actueel

 

In december 2010 hebben de bewoners in het complex een brief van Ymere of van Eigen Haard ontvangen betreffende de afrekening van de servicekosten over het jaar 2009.

Het grootste deel van de servicekosten heeft betrekking op de stookkosten. Tot aan het jaar 2009 gold als methode voor de berekening van de stookkosten dat alle huurders op basis van de grootte van de woning (het woningtype) eenzelfde bedrag hiervoor betalen.

Enkele maanden geleden is in blok H een balkonwand omgevallen. Door betonrot was de 'pen-gat' verbinding met de vloer van het balkon vrijwel geheel verdwenen. Bij alle benedenwoningen is deze constructie toegepast. Bij de bovenwoningen is een schroefconstructie gebruikt. Wij hebben hierover contact opgenomen met de afdeling Bouwtoezicht van het Stadsdeel. Bouwtoezicht heeft in samenwerking met de corporaties een onderzoek uitgevoerd en op grond van de uitkomsten is besloten dat de huidige bevestigingen van alle balkonwanden moet worden versterkt. Dat zal door het aanbrengen en verlijmen van roestvrij stalen hoekprofielen worden gedaan. Wij nemen aan dat wanneer de weersomstandigheden dit toelaten hiermee een begin zal worden gemaakt.

Het spreekt voor zich dat de actie van de corporaties ook besproken is met het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (de HA). De HA is de overkoepelende Amsterdamse huurdersvereniging en is in die rol overlegpartner van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse corporaties bij de vaststelling van het volkshuisvestingsbeleid in Amsterdam. Op grond hiervan is de HA partij geweest bij de samenstelling van de Beleidsovereenkomst Wonen 2007-2011 en de daarbij behorende Kaderafspraken. Beide overeenkomsten zijn mede-ondertekend door de HA.

 

 

In een brief aan Ymere en Eigen Haard hebben wij een aantal kwesties inzake het dagelijks beheer aan de orde gesteld.

Dit betreft:

  • De rol van de huismeester in het complex en de vervanging van Kees van Huisstede na diens pensionering begin februari 2011. 
  • De leegstand in het complex.
  • Het frequent, langdurig buiten gebruik zijn van een aantal liften in het complex.
  • De centrale verwarming en de collectieve voorziening warm water.
  • De afrekening van de servicekosten voor 2009 en de begroting voor 2010.
  • De schoonmaakkosten en het schoonmaakprogramma.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onze brief. Hierin hebben wij het punt dat betrekking heeft op de  vergoeding van de kosten door de corporaties van de activiteiten van de Bewonersvereniging conform het in de Overlegwet bepaalde weggelaten.

 

In onze brief van 29-11-2010 hebben wij de corporaties onze mening over de 'Wij gaan door' actie gegeven. Wij hebben hierin gesteld dat het uitoefenen van druk op huurders om alsnog in te stemmen met het renovatieplan onwenselijk is. Voorts hebben wij nog eens onze opstelling ten aanzien van het renovatieplan uiteengezet.

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring