Bewonersvereniging

 

Op deze pagina zijn de volgende onderdelen toegelicht: 

  • De vereniging
  • Lidmaatschap
  • Samenstelling van het bestuur; commissies
  • Overzicht van de in de website opgenomen documenten


De vereniging.

De Bewonersvereniging is in 1976 als een huurdersvereniging opgericht. De statuten zijn hier weergegeven. Met ingang van 2008 zijn ook woningen in het complex verkocht; inmiddels betreft dit circa 40 woningen. Omdat de belangen van huurders en kopers van een woning per definitie niet altijd gelijk zijn moet opnieuw nagedacht worden over de statutaire bepalingen met betrekking tot het behartigen van de huurdersbelangen. Voorop staat dat de Bewonersvereniging opkomt voor de belangen van de huurders. De belangen van de kopers worden in principe in de drie VvE's (Vereniging van Eigenaren) behartigd. Maar er zijn natuurlijk ook samenlopende belangen zoals bijvoorbeeld een goede, veilige, schone leefomgeving.

In verband met deze ontwikkeling zullen de statuten van de Bewonersvereniging moeten worden aangepast waarbij het doel van de vereniging, met name de behartiging van de belangen van de huurders van een woning in het complex, volledig gehandhaafd wordt. Dit zou kunnen betekenen dat aan leden-kopers van de vereniging maar een beperkt stemrecht kan worden toegekend.


Het lidmaatschap van de vereniging.

Alle bewoners van een woning in Het Breed kunnen lid worden van de vereniging door schriftelijke aanmelding. De contributie bedraagt € 5 per jaar. Een aanmeldingsformulier kan hier worden gedownload. De leden van de vereniging bepalen de koers; het bestuur volgt die koers in het overleg met derden (bijvoorbeeld de corporaties en het stadsdeelbestuur). Kwesties die voor alle bewoners een belang hebben worden in bewonersvergaderingen behandeld. Door de voorlopige sluiting van de Weerenkapel is het beleggen van bewonersvergaderingen erg lastig. Wanneer dat nodig is worden alle bewoners schriftelijk geïnformeerd. Vooralsnog worden de ledenvergaderingen op het kantoor van de Bewonersvereniging gehouden.


Het bestuur van de vereniging.

Het bestuur is in de algemene ledenvergadering van juni 2009 benoemd en is als volgt samengesteld:

  • Elia Milojkowić, algemeen bestuurslid
  • Jantiene Witzen, secretaris, penningmeester
  • Piet van der Linden, algemeen bestuurslid
  • Ton Sauter, algemeen bestuurslid
  • Hans Schotman, algemeen bestuurslid
  • Frank Witzen, voorzitter (tel 020 6322644; email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Naast het bestuur is er plaats voor commissies. Op dit ogenblik is alleen een kascommissie aangesteld. Wij proberen binnenkort een commissie herziening statuten in te stellen.

De kascommissie bestaat uit: mevrouw Gerrie de Ruiter en mevrouw Diny Wind.

Het bestuur wordt geadviseerd door Jurjen Tuinman, huurrechtadvocaat.

mr. J.A.Tuinman is verbonden aan De Nerée Tuinman & Van Woensel, advocaten,

Singel 72, 1015 AC Amsterdam, tel. 020 5301730


Overzicht van alle in de website opgenomen documenten:

Documenten waarnaar in de tekst wordt verwezen:

2011, 7 februari Puntenboek Huurcommissie
2010, 20 december Brief van Huurdersvereniging Amsterdam aan wethouder Ossel
2010, 6 december Brief aan corporaties inzake problemen met het dagelijks beheer
2010, 2 december Brief van corporaties over de samenwerking met de Bewonersvereniging
2010, 30 november Bewonersbrief van de Bewonersvereniging
2010, 29 november Brief aan corporaties; reactie Bewonersvereniging op de actie 'Wij gaan door'
2010, 24 november Bewonersbrief van de Bewonersvereniging
2010, 22 november Tweede brief corporaties over de actie 'Wij gaan door'
2010, 17 november Eerste brief corporaties (Nieuwsbrief) over de actie 'Wij gaan door'
2010, 17 november Brief van corporaties aan het bestuur over de rol van de Bewonersvereniging
2010, 9 november Geanonimiseerde brief van een huurder
2010, 23 mei Brief aan de huurders inzake het draagvlakonderzoek
2010, 20 mei Diverse publicaties van de corporaties n.a.v. het draagvlakonderzoek
2010, 19 mei Brief corporaties uitslag draagvlakonderzoek
2010, 24 maart
Brief aan de huurders inzake huurverlaging + formulieren
2010, maart Informatieboekje van de Bewonersvereniging
2009 Foto's en plattegronden van het Plan van Gool
2009, 17 december Reactie corporaties op gekwalificeerd advies
2009, 23 november Informatieboekje van de Bewonersvereniging; gekwalificeerd advies (bijlage 1)
2009, 18 november Uitspraak van de Bestuursrechter op het beroepschrift tegen de wegonttrekking
2009, 24 september
Vonnis van de kantonrechter in het door de corporaties gevoerde kort geding
2009, 5 augustus Informatieboekje van de Bewonersvereniging
2006, 10 augustus Advies DLA Schutgrosheide
2005, 21 september Leegstand is misstand (foto)
2005 Artikel ArchitectenCie over het revitaliseringsplan
1999 Endry van Velzen: Over vanzelfsprekendheid, de 1138 van Van Gool
1976, 20 december Statuten Bewonersvereniging


 
2010, mei Rapport Woonbond uitkomst draagvlakonderzoek
2009, 8 juli Koerswijziging bestuur Bewonersvereniging
2009 Overlegwet 2009, korte toelichting
2009 Overlegwet 2009
2008 Top 100 monumentenlijst bouwwerken 1940 - 1970 gemeente Amsterdam
2005, 2 juli Brief aan Woonmaatschappij inzake leegstand
2003, 30 januari Gekwalificeerd advies over het revitaliseringsplan
2002, 27 november Brief aan bestuur Stichting Het Breed inzake de revitalisering
2000 Overzicht stand van zaken (de renovatiegeschiedenis 1988-2000)
1988 Eerste renovatieplan

 

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring