Puntenboek Huurcommissie

 

7 februari 2011

 

Voor de vaststelling van de huurprijs van een woning zijn door de overheid regels vastgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit huurprijzen woonruimte.

De Huurcommissie behandelt geschillen tussen de huurder en de verhuurder aan de hand van de overheidsregels. Daarvoor is een handleiding opgesteld die hier is weergegeven. Bij de ingang van een nieuw huurcontract en bij de jaarlijkse huurverhoging hoort een overzicht van de gehanteerde puntentelling te worden verstrekt. Aan de hand van de handleiding kan het door de verhuurder opgegeven puntentotaal precies worden gecontroleerd. Is er sprake van verschillende uitkomsten dan kan dit via het Wijksteunpunt Wonen (zie bij Contact overig) verder worden behandeld. Wordt besloten tot inschakeling van de Huurcommissie dan is de huurder een eigen bijdrage van € 25 verschuldigd. Wordt de huurder in het gelijk gesteld dan wordt dit bedrag aan de huurder terugbetaald.

Is er sprake van een nieuw huurcontract dan moet de huurder binnen 6 maanden na het afsluiten van het huurcontract onjuistheden aan de Huurcommissie voorleggen.

De jaarlijkse huurverhoging kan door de huurder niet worden geweigerd op grond van onderhoudsgebreken. Deze gebreken moeten afzonderlijk aan de Huurcommissie worden voorgelegd. 

 

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring