Actueel

Op 17 november werd een Nieuwsbrief van Ymere en Eigen Haard bij de bewoners bezorgd. Hierin staat dat beide corporaties het Plan van Aanpak Het Breed 2010 nog steeds een goed plan vinden dat aan de wensen van de meeste bewoners voldoet. Daarom gaan de corporaties zich inzetten om het plan alsnog uit te voeren. Een belangrijke factor bij dit besluit is geweest dat de Bewonersvereniging een huurverlagingsactie is gestart omdat projectmatig onderhoud nog steeds niet is uitgevoerd.

Vervolgens wordt een opsomming gegeven van de voordelen die aan de renovatie volgens het Plan van Aanpak 2010 zijn verbonden.

Het besluit heeft gevolgen voor alle 494 huurders (52% van alle huurders) die in april/mei j.l. niet instemden met het Plan van Aanpak. Die gevolgen zijn:

  • Deze bewoners ontvangen een persoonlijke brief en een instemmingsverklaring die alsnog kan worden ingeleverd (de corporaties gaan er vanuit dat de bewoners die destijds instemden met het plan 2010 nog steeds met het plan instemmen).

  • Wanneer de instemmingsverklaring niet wordt ingeleverd volgt een huisbezoek van medewerkers van de corporaties om het plan toe te lichten en onduidelijkheden te verhelderen.

  • Is het instemmingspercentage na de huisbezoeken nog geen 70% van alle huurders met een vast huurcontract dan stappen de corporaties naar de rechter om de uitvoering van het plan mogelijk te maken. De bewoners die dan nog niet met het plan hebben  ingestemd worden betrokken in deze rechtszaak.


Op 24-11-2010 hebben wij hierop in een bewonersbrief gereageerd. Hierin is aangegeven dat deze gang van zaken strijdig is met de Kaderafspraken die voor de Amsterdamse huurders gelden en door de corporaties zijn ondertekend. In de Kaderafspraken is geregeld dat het draagvlak voor een renovatieplan onafhankelijk van de corporaties en onpartijdig moet worden vastgesteld. Het 'aanvullende' draagvlak dat de corporaties nu proberen te verwerven is hiermee volledig in strijd. Voorts beschouwen wij de dreiging met een rechtszaak, wanneer niet alsnog door voldoende huurders met de uitvoering van het plan wordt ingestemd, als een drukmiddel dat bij een draagvlakmeting uit den boze is. Wij hebben daarom de desbetreffende huurders aangeraden om hierop niet te reageren. De huurders zijn hiertoe ook in het geheel niet verplicht.Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring