Actueel

In deze brief wordt de stand van zaken na het beschikbaar komen van de uitkomst van de draagvlakmeting in kaart gebracht. De huurders en de Bewonersvereniging hebben niet veel over de plannen van de corporaties te zeggen. Als de voorstellen lastig of duur worden gevonden dan bepalen de corporaties of er wel of niet rekening mee gehouden zal worden. Daarom is de stemming over het plan door de huurders met een vast huurcontract zo belangrijk. Dan kan een huurder zich over het plan uitspreken. Stemmen onvoldoende huurders in met het plan dan is het van de baan.

In de afgelopen tien jaar is het complex verwaarloosd en verkommerd. Onderhoud is nauwelijks uitgevoerd terwijl dat tien jaar geleden ook al dringende problemen veroorzaakte, en de vernieuwingswerkzaamheden die werden uitgevoerd hebben veel klachten opgeleverd (bijvoorbeeld over het warm water, de centrale verwarming en het ventilatiesysteem), die voor een flink deel nog niet zijn verholpen.

Ook nu geven de corporaties er geen blijk van zich veel aan de staat van het onderhoud gelegen te willen laten liggen. Daarom is de lopende actie om onderhoudsklachten bij de huurcommissie en bij de kantonrechter te melden van zoveel belang voor de bewoners en het complex.

 


Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring