Actueel

Op 19 mei meldden de corporaties in een brief de uitkomst van het draagvlakonderzoek dat door de Woonbond werd uitgevoerd. In totaal waren er 945 stemgerechtigde huurders. Hiervan stemden 451 huurders in met het plan. Dat komt uit op 48%.

 

De corporaties trokken vervolgens de conclusie dat het voorgestelde renovatieplan niet uitgevoerd kan worden. Lopende werkzaamheden zullen worden afgemaakt. Dit betreft:
  • De vernieuwing van de centrale stookinstallaties in de ketelhuizen 2 en 1.

  • De plaatsing van zonnecollectoren bij deze twee ketelhuizen.

  • De werkzaamheden op de daken.

  • De verwijderde plafonds op de bovenstraat Het Hoogt worden teruggeplaatst.

Een tijdplanning is niet aangegeven.

 

Afgezien van deze werkzaamheden wordt al  jarenlang door huurders en door de Bewonersvereniging geklaagd over grote onderhoudsachterstanden. Door de corporaties is steeds gesteld dat de uitvoering hiervan onderdeel vormde van het renovatieplan en dat er onvoldoende mogelijkheden waren om hieraan afzonderlijk aandacht te besteden, anders dan in de vorm van klachtenonderhoud. In de brief van de corporaties worden deze onderhoudsachterstanden niet genoemd. 

Het nu al veel te lang achterwege gebleven onderhoud  en het achterwege blijvende overleg over dit op zichzelf staande probleem heeft ons in maart van dit jaar aanleiding gegeven de voorbereiding van een procedure te starten met als doel  een spoedige uitvoering van de dringend noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te bewerkstelligen. In het bericht 'Onderhoud  en huurverlaging' is dit verder toegelicht. Wij zullen de werkzaamheden die aan de procedure zijn verbonden voortzetten. Inmiddels hebben zich ook voldoende deelnemers aangemeld.

 


Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring