Actueel

Vanaf de start van het overleg over renovatie van het complex begin jaren negentig is het groot onderhoudswerk in het complex, met uitzondering van het schilderen van de betonconstructie en het vernieuwen van de vloerafwerking op de bovenstraten, vooruitgeschoven naar de uitvoering van de renovatie. Tot een renovatie is het echter nog steeds niet gekomen. 

 

Hierdoor worden de huurders in het complex ernstig tekort gedaan omdat nu veel gebreken  voorkomen bij  de woningen, de woongebouwen en de directe woonomgeving. Voor het oplossen van deze problemen willen wij nu niet langer meer wachten op het te zijner tijd in uitvoering nemen van een renovatieplan met een doorlooptijd van zeker drie jaar na aanvang. Daarom hebben wij in overleg met mr Jurjen Tuinman een procedure in voorbereiding genomen waarbij wij de kantonrechter zullen verzoeken om een algemene huurverlaging toe te kennen zolang de onderhoudsgebreken niet door de corporaties zijn hersteld.

Deze procedure zal door mr Tuinman worden gevoerd namens individuele huurders, waarbij de Bewonersvereniging als procespartij optreedt. Iedere huurder in het complex kan zich schriftelijk aanmelden als deelnemer aan deze procedure. De procedure wordt bekostigd uit eigen bijdragen van de deelnemers en uit bijdragen van de Raad voor de Rechtsbijstand. 

In de procedure zal afzonderlijk aandacht worden besteed aan de gebreken in de individuele woningen en aan de overige gebreken. Alle huurders in het complex zijn over het initiatief geïnformeerd.

In het algemeen gesproken hebben de onderhoudsklachten betrekking op:

in de woning:

 • ventilatie
 • kou en tocht door gebreken aan de puien
 • schimmelvorming in de badkamer
 • niet regelbare verwarming
 • storingen in de warm tapwatervoorziening
 • slecht werkende afvoer naar het riool
 • slechte hemelwaterafvoer
 • specifieke onderhoudsproblemen
 

in de gebouwen:

 • slecht werkende liften
 • onvoldoende verlichting
 • slijtage aan straten en trappen
 • slecht schilderwerk van houtwerk en beton
 • slecht onderhouden bovengrondse luchtbruggen

in de directe woonomgeving:
 • slecht onderhouden openbare ruimte
 • slecht onderhouden groenvoorzieningen
 • veel vuilnis in de openbare ruimte

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring