Actueel

Eind oktober werd het overleg tussen de corporaties en de Bewonersvereniging opnieuw gestart. De corporaties gaven aan het renovatieplan te willen verbeteren. Zo ontstond een zeker optimisme. Aanvankelijk betrof het overleg verbetering van het Plan van Aanpak 2009 op hoofdlijnen. Al vrij snel werd het bestuur van de Bewonersvereniging gevraagd hierover advies uit te brengen. Omdat toen tekstwijzigingen nog niet voorhanden waren is het advies uitgebreid, zeer voorzichtig en met het nodige voorbehoud geformuleerd. Het advies is opgenomen in het voor de algemene leden- en bewonersvergadering gemaakte Informatieboekje (zie bijlage 1). Met het advies werd door de openbare algemene ledenvergadering van 23 november 2009 ingestemd.

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring