Actueel

Aanvankelijk waren in de blokken G en M1 circa 35 huurders niet bereid mee te werken aan de uitvoering van de renovatieplannen. Hierdoor werden de corporaties genoodzaakt om via een kort geding bij de kantonrechter deze huurders tot medewerking te dwingen. Voorafgaand werden huisbezoeken afgelegd, waarin dit uiteraard aan de orde kwam. Dat resulteerde hierin dat 28 huurders alsnog overstag gingen en hun bezwaren tegen het Plan van Aanpak 2009 introkken. Het dreigen met een rechtszaak bleek zo een zeer effectief drukmiddel te zijn.

Het bestuur van de Bewonersvereniging zocht na afloop van de openbare algemene ledenvergadering van 2 september 2009 contact met huurrechtadvocaat Jurjen Tuinman die bereid bleek de belangen van deze huurders te verdedigen. In zeer korte tijd werd, in nauwe samenwerking met de desbetreffende huurders, een uitgebreid en doeltreffend pleidooi opgesteld. Bij de rechtszitrtuing kwamen beide partijen uitvoerig aan het woord waarbij ook de aanwezige bewoners aan het woord kwamen.

De kantonrechter stelde de huurders in het gelijk. De uitspraak van de kantonrechter werd uitgebreid gemotiveerd. Het onmiskenbaar grote financiële belang van de corporaties (€ 100 miljoen) woog niet tegen op tegen de belangen van de huurders.

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring