Actueel

 

De corporaties gingen er toen nog vanuit dat eind september 2009 de renovatiewerkzaamheden opnieuw gestart zouden worden. Veel bewoners, met in gedachten de gang van zaken die zich rond de renovatie van dertig woningen in september/oktober 2008 afspeelde, verkeerden in grote onzekerheid met betrekking tot hun positie als huurder.

Voorafgaand werd door het bestuur van de bewonersvereniging geïnventariseerd welke problemen aan het Plan van Aanpak 2009 vast zaten. In een uitgebreid Informatieboekje werden deze problemen beschreven en toegelicht. De problemen werden samengevat in 19 verbeterpunten die alle in de vergadering werden behandeld. Deze verbeterpunten werden unaniem of met een zeer grote meerderheid van stemmen door de aanwezige bewoners onderschreven. De vergadering werd door circa 175 bewoners bijgewoond.

De uitkomst van deze vergadering leidde niet tot wijziging van het standpunt van de corporaties. De renovatiewerkzaamheden zouden toch  ongewijzigd worden hervat. Hierbij  speelde natuurlijk een grote rol dat in mei  2009 met het toenmalige bestuur overeenkomsten over het Plan van Aanpak 2009 en het Sociaal Plan werden afgesloten.

Tijdens de vergadering was het bekend dat een aantal huurders hoe dan ook zou weigeren om de corporaties voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden toegang tot de woning te verlenen. Eigenlijk was dat ook de enige manier die de bewoners restte om de patstelling in het overleg tussen de corporaties, de Bewonersvereniging en de bewoners te doorbreken. Ook dit punt werd besproken en door de vergadering werd besloten  om ten laste van de financiële middelen van de vereniging voor deze huurders juridische ondersteuning in te schakelen.

 

 

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring