Actueel

 

 

In een brief aan Ymere en Eigen Haard hebben wij een aantal kwesties inzake het dagelijks beheer aan de orde gesteld.

Dit betreft:

  • De rol van de huismeester in het complex en de vervanging van Kees van Huisstede na diens pensionering begin februari 2011. 
  • De leegstand in het complex.
  • Het frequent, langdurig buiten gebruik zijn van een aantal liften in het complex.
  • De centrale verwarming en de collectieve voorziening warm water.
  • De afrekening van de servicekosten voor 2009 en de begroting voor 2010.
  • De schoonmaakkosten en het schoonmaakprogramma.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onze brief. Hierin hebben wij het punt dat betrekking heeft op de  vergoeding van de kosten door de corporaties van de activiteiten van de Bewonersvereniging conform het in de Overlegwet bepaalde weggelaten.

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring