Actueel

 

In onze brief van 29-11-2010 hebben wij de corporaties onze mening over de 'Wij gaan door' actie gegeven. Wij hebben hierin gesteld dat het uitoefenen van druk op huurders om alsnog in te stemmen met het renovatieplan onwenselijk is. Voorts hebben wij nog eens onze opstelling ten aanzien van het renovatieplan uiteengezet.  

Deze is bepaald in de druk bezochte openbare algemene ledenvergadering van 2-9-2009 waarin een groot aantal verbeterpunten werd geïnventariseerd. In het Plan van Aanpak 2010 is een groot deel van deze punten niet opgenomen. Dit hebben wij onder de aandacht van de bewoners gebracht zodat zij hiermee bij de bepaling van de stem over het renovatieplan rekening zouden kunnen houden.

Wij hebben de corporaties erop gewezen dat in de Overlegwet is bepaald dat over de wijziging in het beleid van de corporaties voorafgaand met de Bewonersvereniging overleg gevoerd had moeten worden. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Wij hebben de corporaties daarom gevraagd dit overleg alsnog in te lassen en de uitvoering van het gewijzigde beleid op te schorten.

De corporaties reageerden hierop op 2-12-2010. De corporaties stellen hierin de Kaderafspraken correct te hebben toegepast en geen onwenselijke druk op de huurders te hebben uitgeoefend. Voorts wordt gesteld dat een meerderheid van de bewoners voorkeur voor de uitvoering van het Plan van Aanpak heeft uitgesproken, namelijk 451 voor en 231 tegen. De corporaties herhalen 'niet het idee te hebben' dat de Bewonersvereniging deze meerderheid vertegenwoordigt.

De corporaties beraden zich op de toekomstige samenwerking met de Bewonersvereniging.

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring